top of page

Никола е роден в Крушевац  (Сърбия), през 1986.Той завършва гимназия с медицински профил през 2005. Придобива диплома за  Кинезитерапевт през 2011 във факултета по физическо възпитание и спорт в Нови Сад. Той завършва своята магистратура с успех 9.50 и придобива степента магистър  по физическо възпитание и спорт. Записва докторантура  през 2013 в същия факултет.

Никола  е демонстратор по предметите   „Кинезитерапия“ и „Професионална практика на кинезитерапията“ в периода от 2009 до 2010 във Факултета по Физическо възпитание и спорт. В същото време придобива опит в Спортното училище “Футог“, в областта на подобряване на двигателните умения на децата в предучилищна възраст. Целта на този подход е да се установи подходящ растеж и развитие чрез прилагане на коригиращи упражнения.

 

 След още една година работа във факултета като асистент по предмета „Кинезитерапия“,  в периода 2011- 2012, Никола заминава за  Германия  в клиниката на  Катерина Шрот – Асклепиос, където специализира метода за триизмерна  корекция на  сколиоза и кифоза, наречен Шрот. След неговото завръщане от Германия той започва прилагането на придобитите професионални знания в Шрот метода на пациенти със сколиоза. През 2014 той започва да работи в Ортопедичния център „Орто МД“ като Шрот терапевт а през 2015 основава  Сколио Център. От февруари 2015 той е асоциран преподавател във факултета по Кинезитерапия в Сплит, Хърватия, по предмета Кинезитерапия.   

bottom of page