top of page

Курс по Шрот

2019

Дати: 06.11 - 10.11

Водещ инструктор:

Никола Йевтич

Условия за участие: 

Курсът е предназначен за кинезитерапевти и медицински рехабилитатори с диплома за завършено висше образование от акредитираните ВУЗ-ове в страната.

Анонс за курса от Аксел Хеннес 

основател и президент на Немския Шрот Институт ISST

Записване за курс по Шрот 2019:

Максимален брой участници: 13

Брой записани към момента: 2

Цена за първа част на курса: 1369 лв.

Тел. за информация: 088 473 6764

Програма:

Курс по Шрот 2019

Програма:

06/11

Ден 1:

Теория

Теоретичната програма включва въведение, история на шрот терапията, терапевтични принципи, лекции по дефиниция и патомеханизъм на сколиозата, радиологична оценка, телесни блокове и време за въпроси и отговори.

Ден 1:

Практика

Практическата част от деня включва четири сесии:

Сесия 1: усвояване на лесни упражнения за балансиране, позиция и стоеж и техники за откриване на асиметрия.

Сесия 2: Упражнения от стоеж в
съзнателна стойка, странично
разтягане, външен фокус

Сесия 3: Основно напрежение при седеж

Сесия 4: Основно напрежение при седеж - следващи стъпки

Програма:

07/11

Ден 2:

Теория

Втория ден започва с повторение на наученото от първия ден, шрот класификация, изследване на пациенти, протокол за изследване, позициониране и корекции и навлизане в дълбочина за  особеностите на торакалните основни корекции. 

Теоретичната част завършва с изучаване на терапевтични диаграми.

Ден 2:

Практика

Сесия 5: Шрот номенклатура

Сесия 6: Корективно дишане

Сесия 7: Сколиометър, ATR измерване
Тест: Страничен наклон, Странично изместване, Функционално-структурна оценка

Сесия 8: Позиция лег, Позиция тилен лег
Принципи на позициониране,
Основни корекции

Програма:

08/11

Ден 3:

Теория

Третият ден включва лекции преговор по основни корекции, корективно дишане, терапевтични диаграми.

Денят продължава с лекции за основна структура на Шрот упражненията, корекции на таза, вариации на стойката и време за въпроси и отговори.

Ден 3:

Практика

Сесия 9: Мануални техники: деротация
на Ребрена Гърбица, деротация
на Вентрална Проминенция

Сесия 10: Основни корекции от седеж
(коригирана стойка): SCT със
спомагателни захвати и
терапевтично съпротивление

Сесия 11: SCT (РКТ) Лег/Тилен лег
ST (РТ) за K-тип: KT+, KT-, KT

Сесия 12: Корекции на таза

Сесия 13: Динамични упражнения:
Съзнателна походка.

Сесия 14: Упражнение от странияен лег:
SCT (РКТ)

Сесия 15: Осъзнаване на тялото – контакт
с пода, дихателно упражнение:
„затворена ноздра“

Програма:

09/11

Ден 4:

Теория

Четвъртият ден ще започне с повторение на главна структура, вариации на стойката, коригиращи ефекти на SCT (РКТ).

Ден 4:

Практика

Сесия 16: Упражнения от седеж: Стъпало под лост

Сесия 17: Упражнение: Мускулен
цилиндър

Сесия 18: Упражнение: Движение на
ребрата

Сесия 19: Практическа работа с пациенти:
Упражнения от легнало положение и седеж

Програма:

10/11

Ден 5:

Теория

Повторение на теорията от предния ден. Принципи на упражненията в домашна обстановка. Задачи за домашно.

След последната теоретична лекция се полага писмен изпит.

Ден 5:

Практика

Сесия 19: Упражняване с пациенти - 3-4 пациента за примерно лечение.

Повторение на упражнения - програма за упражнения в домашна обстановка.

Записване за курс по шрот 2019:

 

Максимален брой участници: 13

Брой записани към момента: 2

 

Цена за първа част на курса: 1369 лв.

Тел. за информация: 0884 736 764

Радостина Маджарова

Шрот терапевт

За курса научих от една майка на дете, което е било на Шрот лагер. После четох допълнително в интернет.

 

Хареса ми много професионалното приготвения теоретичен материал и практиката във втората част. Ако искаш да лекуваш качествено сколиози, това е един от най-доказаните методи за ефективно лечение.

 

Препоръчвам на колегите, които се колебаят дали да се запишат за курса да прочетат гайдлайните на SOSORT. Колегите трябва да са готови да изкарат и двата модула, защото само с първия нищо няма да могат да правят и нищо практично няма да знаят.


Благодаря за възможността да се уча от Никола. Той е перфектен!

Radostina-Madjarova-526x526.jpg.jpg
bottom of page