top of page

Откриване на "Сколио Център"


На 2 февруари официално бе открит първия Сколио Център в страната. Вече всички желаещи могат да си запазват час за посещение.

Центъра се обслужва от кинезитерапевти придобили квалификация немския институт по Шрот метод за неинвазивно лечение на сколиоза и кифоза.

Можете да запишете час за консултация. След диагностицирането на пациента центъра предлага различни програми за провеждане на регулярни упражнения по шрот.

Телефон за записване: +359 884736764

Адрес: София 1000, бул. Кн. Ал. Дондуков 14, ет. 2

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page