top of page

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СКОЛИОЗА

 

Показанията за оперативно лечение са тежки над 45 градуса сколиотични кривини, бързо прогресиращи, при пациенти с незавършен растеж, както и „неприемливи“ за пациента деформации.

 

В зависимост от големината на кривината, нейното разположение и еластичност могат да се използват различни оперативни техники за предна, задна или смесена корекция и стабилизация. Корекцията се извършва до нива на приемлива технически и физиологично големина на кривината. След това се стабилизира с различни метални инструментации. Най-важният момент е осигуряването на костното срастване на прешлените в засегнатите зони, като това се постига с костни присадъци.

 

В съвременната хирургия този вид оперативно лечение се провежда от специализирани екипи, в които се включва и неврофизиолог за проследяване на функцията на гръбначния мозък по време на оперативната интервенция.

В следоперативния период в голямата част от случаите не е необходимо носенето на корсет.  Провежда се поетапна рехабилитация с помощта на кинезитерапевти, като след костното срастване – не по-рано от 3 месеца – могат да се позволят и по-активни натоварвания.

 

От 2008г. в Токуда Болница София (сега Аджибадем Сити Клиник) се оперират деца с изкривявания над 45 градуса по специалната програма на международнато общество за изследване на сколиоза.

Всяка година екип от водещи американски специалисти посещават японската болница и оперират съвместно с екипът на др. Васил Яблански, завеждащ отделението по ортопедия и травматология. В последните няколко години екипът оперира самостоятелно и рутинно деца с тежжки гръбначни изкривявания.

 

 

bottom of page